孔雀东南飞原文_孔雀东南飞原文注音版 _孔雀东南飞原文注音版

       大家好,今天我想和大家分享一下我在“孔雀东南飞原文”方面的经验。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来学习吧。

1.孔雀东南飞拼音版

2.“蒲草韧如丝,磐石无转移。”具体的意思是什么?出自哪首诗?

3.孔雀东南飞原文及翻译

4.《孔雀东南飞》的原文和翻译是什么

5.府吏闻此变,因求假暂归 什么意思

孔雀东南飞原文_孔雀东南飞原文注音版

孔雀东南飞拼音版

       汉代佚名所写的《孔雀东南飞》拼音版如下:

       kǒng?què?dōng?nán?fēi,wǔ?lǐ?yī pái huái。

       shí sān néng zhī sù,shí sì xué cái?yī,shí wǔ?tán?kōng hóu,shí liù sòng shī shū。shí qī?wéi?jūn fù,xīn?zhōng?cháng kǔ bēi。jūn jì?wéi?fǔ lì,shǒu?jié?qíng bù yí,jiàn qiè liú?kōng?fáng,xiāng?jiàn?cháng rì xī。jī míng rù jī zhī,yè yè bù?dé?xī。sān rì duàn wǔ pǐ,dà?rén gù xián chí。

       原文:

       孔雀东南飞,五里一徘徊。

       十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。

       译文:

       孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。

       我十三岁能织出白色的丝绢,十四岁学会了裁衣。十五岁学会弹箜篌,十六岁能诵读诗书。十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。三天就能在机上截下五匹布,但婆婆仍旧嫌我织的慢。

《孔雀东南飞》赏析

       《孔雀东南飞》是汉代乐府民歌中的长篇叙事诗,是乐府诗发展史上的高峰之作,后人盛称它与北朝的《木兰诗》为“乐府双璧”。

       《孔雀东南飞》取材于东汉献帝年间发生在庐江郡的一桩婚姻悲剧。主要讲述了焦仲卿、刘兰芝夫妇被迫分离并双双自杀的故事,控诉了封建礼教的残酷无情,歌颂了焦刘夫妇的真挚感情和反抗精神。

       全诗故事繁简剪裁得当,人物刻画栩栩如生,不仅塑造了焦刘夫妇心心相印、坚贞不屈的形象,也把焦母的顽固和刘兄的蛮横刻画得入木三分。篇末构思了刘兰芝和焦仲卿死后双双化为鸳鸯的神话,寄托了人民群众追求恋爱自由和幸福生活的强烈愿望。

       以上内容参考百度百科-孔雀东南飞

“蒲草韧如丝,磐石无转移。”具体的意思是什么?出自哪首诗?

       1、原文

       序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。

       孔雀东南飞,五里一徘徊。

       “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施。便可白公姥,及时相遣归。”

       府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇。结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久。女行无偏斜,何意致不厚。”

       阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷。可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

       府吏长跪告:“伏惟启阿母。今若遣此妇,终老不复取!”

       阿母得闻之,槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”

       府吏默无声,再拜还入户。举言谓新妇,哽咽不能语:“我自不驱卿,逼迫有阿母。卿但暂还家,吾今且报府。不久当归还,还必相迎取。以此下心意,慎勿违吾语。”

       新妇谓府吏:“勿复重纷纭。往昔初阳岁,谢家来贵门。奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。谓言无罪过,供养卒大恩;仍更被驱遣,何言复来还!妾有绣腰襦,葳蕤自生光;红罗复斗帐,四角垂香囊;箱帘六七十,绿碧青丝绳,物物各自异,种种在其中。人贱物亦鄙,不足迎后人,留待作遗施,于今无会因。时时为安慰,久久莫相忘!”

       鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

       上堂拜阿母,阿母怒不止。“昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子。受母钱帛多,不堪母驱使。今日还家去,念母劳家里。”却与小姑别,泪落连珠子。“新妇初来时,小姑始扶床;今日被驱遣,小姑如我长。勤心养公姥,好自相扶将。初七及下九,嬉戏莫相忘。”出门登车去,涕落百余行。

       府吏马在前,新妇车在后。隐隐何甸甸,俱会大道口。下马入车中,低头共耳语:“誓不相隔卿,且暂还家去。吾今且赴府,不久当还归。誓天不相负!”

       新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当作磐石,妾当作蒲苇。蒲苇纫如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依 。

       入门上家堂,进退无颜仪。阿母大拊掌,不图子自归:“十三教汝织,十四能裁衣,十五弹箜篌,十六知礼仪,十七遣汝嫁,谓言无誓违。汝今何罪过,不迎而自归?”兰芝惭阿母:“儿实无罪过。”阿母大悲摧。

       还家十余日,县令遣媒来。云有第三郎,窈窕世无双。年始十八九,便言多令才。

       阿母谓阿女:“汝可去应之。”

       阿女含泪答:“兰芝初还时,府吏见丁宁,结誓不别离。今日违情义,恐此事非奇。自可断来信,徐徐更谓之。”

       阿母白媒人:“贫贱有此女,始适还家门。不堪吏人妇,岂合令郎君?幸可广问讯,不得便相许。”

       媒人去数日,寻遣丞请还,说有兰家女,承籍有宦官。云有第五郎,娇逸未有婚。遣丞为媒人,主簿通语言。直说太守家,有此令郎君,既欲结大义,故遣来贵门。

       阿母谢媒人:“女子先有誓,老姥岂敢言!”

       阿兄得闻之,怅然心中烦。举言谓阿妹:“作计何不量!先嫁得府吏,后嫁得郎君。否泰如天地,足以荣汝身。不嫁义郎体,其往欲何云?”

       兰芝仰头答:“理实如兄言。谢家事夫婿,中道还兄门。处分适兄意,那得自任专!虽与府吏要,渠会永无缘。登即相许和,便可作婚姻。”

       媒人下床去。诺诺复尔尔。还部白府君:“下官奉使命,言谈大有缘。”府君得闻之,心中大欢喜。视历复开书,便利此月内,六合正相应。良吉三十日,今已二十七,卿可去成婚。交语速装束,络绎如浮云。青雀白鹄舫,四角龙子幡。婀娜随风转,金车玉作轮。踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

       阿母谓阿女:“适得府君书,明日来迎汝。何不作衣裳?莫令事不举!”

       阿女默无声,手巾掩口啼,泪落便如泻。移我琉璃榻,出置前窗下。左手持刀尺,右手执绫罗。朝成绣夹裙,晚成单罗衫。晻晻日欲暝,愁思出门啼。

       府吏闻此变,因求假暂归。未至二三里,摧藏马悲哀。新妇识马声,蹑履相逢迎。怅然遥相望,知是故人来。举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄。以我应他人,君还何所望!”

       府吏谓新妇:“贺卿得高迁!磐石方且厚,可以卒千年;蒲苇一时纫,便作旦夕间。卿当日胜贵,吾独向黄泉!”

       新妇谓府吏:“何意出此言!同是被逼迫,君尔妾亦然。黄泉下相见,勿违今日言!”执手分道去,各各还家门。生人作死别,恨恨那可论?念与世间辞,千万不复全!

       府吏还家去,上堂拜阿母:“今日大风寒,寒风摧树木,严霜结庭兰。儿今日冥冥,令母在后单。故作不良计,勿复怨鬼神!命如南山石,四体康且直!”

       阿母得闻之,零泪应声落:“汝是大家子,仕宦于台阁。慎勿为妇死,贵贱情何薄!东家有贤女,窈窕艳城郭,阿母为汝求,便复在旦夕。”

       府吏再拜还,长叹空房中,作计乃尔立。转头向户里,渐见愁煎迫。

       其日牛马嘶,新妇入青庐。奄奄黄昏后,寂寂人定初。我命绝今日,魂去尸长留!揽裙脱丝履,举身赴清池。

       府吏闻此事,心知长别离。徘徊庭树下,自挂东南枝。

       两家求合葬,合葬华山傍。东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通。中有双飞鸟,自名为鸳鸯。仰头相向鸣,夜夜达五更。行人驻足听,寡妇起彷徨。多谢后世人,戒之慎勿忘。

       2、译文

       序:东汉末年建安年间,庐江府小吏焦仲卿的妻子刘氏,被仲卿的母亲驱赶回娘家,她发誓不再改嫁。但她娘家的人一直逼着她再嫁,她只好投水自尽。焦仲卿听到妻子的死讯后,也吊死在自己家里庭院的树上。当时的人哀悼他们,便写了这样一首诗。

       孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。

       “我十三岁就能织出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。十五岁学会弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。三天就能在机上截下五匹布,但婆婆还故意嫌我缓慢松弛。不是我纺织缓慢行动松弛,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。我已经受不了你家这样的驱使,徒然留下采也没有什么用处无法再驱驰。你这就禀告公公婆婆,及时遣返我送我回娘家去。”

       府吏听到这些话,便走到堂上禀告阿母:“儿已经没有做高官享厚禄的福相,幸而娶得这样一个好媳妇。刚成年时我们便结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到黄泉也相伴为伍。我们共同生活才过了两三年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。她的行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致你的不满得不到慈爱亲厚。”

       阿母对府吏说:“你怎么这样狭隘固执!这个媳妇不懂得礼节,行动又是那样自专自由。我心中早已怀着愤怒,你哪能自作主张对她迁就。东邻有个贤惠的女子,她本来的名字叫秦罗敷。她可爱的体态没有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。你就应该把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”

       府吏直身长跪作回答,他恭恭敬敬地再向母亲哀求:“现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再娶别的女子!”

       阿母听了府吏这些话,便敲着坐床大发脾气:“你这小子胆子太大毫无畏惧,你怎么敢帮着媳妇胡言乱语。我对她已经断绝了情谊,对你的要求决不会依从允许!”

       府吏默默不说话,再拜之后辞别阿母回到自己的房里。开口向媳妇说话,悲痛气结已是哽咽难语:“我本来不愿赶你走,但阿母逼迫着要我这样做。但你只不过是暂时回到娘家去,现在我也暂且回到县官府。不久我就要从府中回家来,回来之后一定会去迎接你。你就为这事委屈一下吧,千万不要违背我这番话语。”

       兰芝对府吏坦陈:“不要再这样麻烦反复叮咛!记得那年初阳的时节,我辞别娘家走进你家门。侍奉公婆都顺着他们的心意,一举一动哪里敢自作主张不守本分?日日夜夜勤劳地操作,孤身一人周身缠绕着苦辛。自以为可以说是没有什么罪过,能够终身侍奉公婆报答他们的大恩。但仍然还是要被驱赶,哪里还谈得上再转回你家门。我有一件绣花的短袄,绣着光彩美丽的花纹。还有一床红罗做的双层斗形的小帐,四角都垂挂着香囊。大大小小的箱子有六七十个,都是用碧绿的丝线捆扎紧。里面的东西都各不相同,各种各样的东西都收藏其中。人既然低贱东西自然也卑陋,不值得用它们来迎娶后来的新人。你留着等待以后有机会施舍给别人吧,走到今天这一步今后不可能再相会相亲。希望你时时安慰自己,长久记住我不要忘记我这苦命的人。”

       当公鸡呜叫窗外天快要放亮,兰芝起身精心地打扮梳妆。她穿上昔日绣花的裌裙,梳妆打扮时每件事都做了四五遍才算妥当。脚下她穿着丝鞋,头上的玳瑁簪闪闪发光。腰间束着流光的白绸带,耳边挂着明月珠装饰的耳珰。十个手指像尖尖的葱根又细又白嫩,嘴唇涂红像含着朱丹一样。她轻轻地小步行走,艳丽美妙真是举世无双。

       她走上堂去拜别阿母,阿母听任她离去而不挽留阻止。“从前我做女儿的时候,从小就生长在村野乡里。本来就没有受到教管训导,更加惭愧的是又嫁到你家愧对你家的公子。受了阿母许多金钱和财礼,却不能胜任阿母的驱使。今天我就要回到娘家去,还记挂着阿母孤身操劳在家里。”她退下堂来又去向小姑告别,眼泪滚滚落下像一连串的珠子。“我这个新媳妇初嫁过来时,小姑刚学走路始会扶床。今天我被驱赶回娘家,小姑的个子已和我相当。希望你尽心地侍奉我的公婆,好好地扶助他们精心奉养。每当七夕之夜和每月的十九日,玩耍时千万不要把我忘。”她走出家门上车离去,眼泪落下百多行。

       府吏骑着马走在前头,兰芝坐在车上跟在后面走。车声时而小声隐隐时而大声甸甸,但车和马都一同到达了大道口。府吏下马走进车中,低下头来在兰芝身边低声细语:“我发誓不同你断绝,你暂且回到娘家去,我今日也暂且赶赴官府。不久我一定会回来,我向天发誓永远不会辜负你。”

       兰芝对府吏说:“感谢你对我的诚心和关怀。既然承蒙你这样的记着我,不久之后我会殷切地盼望着你来。你应当像一块大石,我必定会像一株蒲苇。蒲苇像丝一样柔软但坚韧结实,大石也不会转移。只是我有一个亲哥哥,性情脾气不好常常暴跳如雷。恐怕不能任凭我的心意由我自主,他一定会违背我的心意使我内心饱受熬煎。”两人忧伤不止地举手告别,双方都依依不舍情意绵绵。

       兰芝回到娘家进了大门走上厅堂,进退为难觉得脸面已失去。母亲十分惊异地拍着手说道:“想不到没有去接你你自己回到家里。十三岁我就教你纺织,十四岁你就会裁衣,十五岁会弹箜篌,十六岁懂得礼仪,十七岁时把你嫁出去,总以为你在夫家不会有什么过失。你现在并没有什么罪过,为什么没有去接你你自己回到家里?”“我十分惭愧面对亲娘,女儿实在没有什么过失。”亲娘听了十分伤悲。

       回家才过了十多日,县令便派遣了一个媒人来提亲。说县太爷有个排行第三的公子,身材美好举世无双。年龄只有十八九岁,口才很好文才也比别人强。

       亲娘便对女儿说:“你可以出去答应这门婚事。”

       兰芝含着眼泪回答说:“兰芝当初返家时,府吏一再嘱咐我,发誓永远不分离。今天如果违背了他的情义,这门婚事就大不吉利。你就可以去回绝媒人,以后再慢慢商议。”

       亲娘出去告诉媒人:“我们贫贱人家养育了这个女儿,刚出嫁不久便被赶回家里,不配做小吏的妻子,哪里适合再嫁你们公子为妻?希望你多方面打听打听,我不能就这样答应你。”

       媒人去了几天后,那派去郡里请示太守的县丞刚好回来。他说:“在郡里曾向太守说起一位名叫兰芝的女子,出生于官宦人家。”又说:“太守有个排行第五的儿子,貌美才高还没有娶妻。太守要我做媒人,这番话是由主簿来转达。”县丞来到刘家直接说:“在太守家里,有这样一个美好的郎君,既然想要同你家结亲,所以才派遣我来到贵府做媒人。”

       兰芝的母亲回绝了媒人:“女儿早先已有誓言不再嫁,我这个做母亲的怎敢再多说?”

       兰芝的哥哥听到后,心中不痛快十分烦恼,向其妹兰芝开口说道:“作出决定为什么不多想一想!先嫁是嫁给一个小府吏,后嫁却能嫁给太守的贵公子。命运好坏差别就像天和地,改嫁之后足够让你享尽荣华富贵。你不嫁这样好的公子郎君,往后你打算怎么办?”

       兰芝抬起头来回答说:“道理确实像哥哥所说的一样,离开了家出嫁侍奉丈夫,中途又回到哥哥家里,怎么安排都要顺着哥哥的心意,我哪里能够自作主张?虽然同府吏有过誓约,但同他相会永远没有机缘。立即就答应了吧,就可以结为婚姻。”媒人从坐床走下去,连声说好!好!就这样!就这样!他回到太守府禀告太守:“下官承奉着大人的使命,商议这桩婚事谈得很投机。”太守听了这话以后,心中非常欢喜。他翻开历书反复查看,吉日就在这个月之内,月建和日辰的地支都相合。“成婚吉日就定在三十日,今天已是二十七日,你可立即去办理迎娶的事。”彼此相互传语快快去筹办,来往的人连续不断像天上的浮云。迎亲的船只上画着青雀和白鹄,船的四角还挂着绣着龙的旗子。旗子随风轻轻地飘动,金色的车配着玉饰的轮。驾上那毛色青白相杂的马缓步前进,马鞍两旁结着金线织成的缨子。送了聘金三百万,全部用青丝串联起。各种花色的绸缎三百匹,还派人到交州广州购来海味和山珍。随从人员共有四五百,热热闹闹地齐集太守府前准备去迎亲。

       亲娘对兰芝说:“刚才得到太守的信,明天就要来迎娶你。你为什么还不做好衣裳?不要让事情办不成!”

       兰芝默默不说话,用手巾掩口悲声啼,眼泪坠落就像流水往下泻。移动她那镶着琉璃的坐榻,搬出来放到前窗下。左手拿着剪刀和界尺,右手拿着绫罗和绸缎。早上做成绣裌裙,傍晚又做成单罗衫。一片昏暗天时已将晚,她满怀忧愁想到明天要出嫁便伤心哭泣。

       府吏听到这个意外的变故,便告假请求暂且回家去看看。还未走到刘家大约还有二三里,人很伤心马儿也悲鸣。兰芝熟悉那匹马的鸣声,踏着鞋急忙走出家门去相迎。心中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已来临。她举起手来拍拍马鞍,不断叹气让彼此更伤心。“自从你离开我之后,人事变迁真是无法预测和估量。果然不能满足我们从前的心愿,内中的情由又不是你能了解端详。我有亲生的父母,逼迫我的还有我的亲兄长。把我许配了别的人,你还能有什么希望!”

       府吏对兰芝说:“祝贺你能够高升!大石方正又坚厚,可以千年都不变。蒲苇虽然一时坚韧,但只能坚持很短的时间。你将一天比一天生活安逸地位显贵,只有我独自一人下到黄泉。”

       兰芝对府吏说:“想不到你会说出这样的话!两人同样是被逼迫,你是这样我也是这样受熬煎。我们在黄泉之下再相见,不要违背今天的誓言!”他们握手告别分道离去,各自都回到自己家里面。活着的人却要做死的离别,心中抱恨哪里能够说得完。他们都想很快地离开人世,无论如何也不愿苟且偷生得保全。

       府吏回到自己家,上堂拜见阿母说:“今天风大天又寒,寒风摧折了树木,浓霜冻坏了庭院中的兰花。我今天已是日落西山生命将终结,让母亲独留世间以后的日子孤单。我是有意作出这种不好的打算,请不要再怨恨鬼神施责罚!但愿你的生命像南山石一样的久长,身体强健又安康。”

       阿母听到了这番话,泪水随着语声往下落:“你是大户人家的子弟,一直做官在官府台阁。千万不要为了一个妇人去寻死,贵贱不同你将她遗弃怎能算情薄?东邻有个好女子,苗条美丽全城称第一。做母亲的为你去求婚,答复就在这早晚之间。”

       府吏再拜之后转身走回去,在空房中长叹不已。他的决心就这样定下了,把头转向屋子里,心中忧愁煎迫一阵更比一阵紧。

       迎亲的那一天牛马嘶叫,新媳妇兰芝被迎娶进入青色帐篷里。天色昏暗已是黄昏后,静悄悄的四周无声息。“我的生命终结就在今天,只有尸体长久留下我的魂魄将要离去。”她挽起裙子脱下丝鞋,纵身一跳投进了清水池。

       府吏听到了这件事,心里知道这就是永远的别离,于是来到庭院大树下徘徊了一阵,自己吊死在东南边的树枝。

       两家要求将他们夫妻二人合葬,结果合葬在华山旁。坟墓东西两边种植着松柏,左右两侧栽种梧桐。各种树枝枝枝相覆盖,各种树叶叶叶相连通。中间又有一对双飞鸟,鸟名本是叫鸳鸯,它们抬起头来相对鸣叫,每晚都要鸣叫一直叫到五更。过路的人都停下脚步仔细听,寡妇惊起更是不安和彷徨。我要郑重地告诉后来的人,以此为鉴戒千万不要把它忘。

       3、作品简介

       《孔雀东南飞》是中国文学史上第一部长篇叙事诗,也是乐府诗发展史上的高峰之作,后人盛称它与北朝的《木兰诗》为“乐府双璧”。

       《孔雀东南飞》取材于东汉献帝年问发生在庐江郡的一桩婚姻悲剧。原题为《古诗为焦仲卿妻作》,因诗的首句为“孔雀东南飞,五里一徘徊”,故又有此名。全诗350余句,1700余字。主要讲述了焦仲卿、刘兰芝夫妇被迫分离并双双自杀的故事,控诉了封建礼教的残酷无情,歌颂了焦刘夫妇的真挚感情和反抗精神。

       作为古代史上最长的一部叙事诗,《孔雀东南飞》故事繁简剪裁得当,人物刻画栩栩如生,不仅塑造了焦刘夫妇心心相印、坚贞不屈的形象,也把焦母的顽固和刘兄的蛮横刻画得入木三分。篇尾构思了刘兰芝和焦仲卿死后双双化为孔雀的神话,寄托了人民群众追求恋爱自由和幸福生活的强烈愿望。

孔雀东南飞原文及翻译

       原句应该是”蒲苇纫如丝,磐石无转移。“

       意思是:蒲草和苇子柔软结实得像丝一样,磐石不容易被转移。

       出自汉代佚名所作的《孔雀东南飞》。

       原文节选如下:

       新妇谓府吏:“感君区区怀!君既若见录,不久望君来。君当作磐石,妾当作蒲苇,蒲苇纫如丝,磐石无转移。我有亲父兄,性行暴如雷,恐不任我意,逆以煎我怀。”举手长劳劳,二情同依依。

       译文如下:

       刘兰芝对焦仲卿说:“感谢你忠诚相爱的心愿!你既然这样记着我,盼望你不久就能来接我,你一定要成为磐石,我一定要成为蒲草和苇子。

       蒲草和苇子柔软结实得像丝一样,磐石不容易被转移。我有一个亲哥哥,性情行为暴躁如雷,恐怕不会听任我的意愿,违反我用来使我烦忧。”接着举手告别,惆怅不止,两人的感情同样的恋恋不舍。

扩展资料:

       创作背景

       故事发生在“汉末建安中”。当时的背景是:汉武帝时,“罢黜百家,独尊儒术”,儒家的那套伦理纲常,逐渐占据了统治地位,并发展到了相当完备严密的程度。在婚姻制度方面就规定有“七出”、“天下无不是之父母”等清规戒律。

       “天下无不是之父母”,这正是焦刘悲剧的主要原因。在这一时代氛围里,在焦母的*威下,焦仲卿敢于站在刘兰芝一边,表现出与兰芝“结发同枕席,黄泉共为友”的坚决态度,这是难能可贵的。

       作品赏析

       《孔雀东南飞》是一曲基于事实而形于吟咏的悲歌。其中,主人公刘兰芝、焦仲卿之死,表面上看来,是由于凶悍的焦母和势利的刘兄逼迫的结果。事实上,焦母、刘兄同样是封建礼教的受害者。因为焦母、刘兄的本意,并不想害死自己的儿子、自己的妹妹。

       这从刘、焦死后,“两家求合葬”这样后悔不及的举动可以看出。——尽管这是他们对刘兰芝、焦仲卿生死不渝爱情的晚到的认可与祝福。他们主观上的出发点虽有利己的打算,但也有把维护自己亲人的终身幸福与自己的利益统一起来的愿望。

       焦母刘兄是要在自己与焦仲卿、刘兰芝的利益之间找到一块平衡的绿地而共处。然而,他们没有成功。这里,问题的深刻性在于:刘兰芝、焦仲卿毕竟是直接通过他们的手被害死了。焦母、刘兄同时又成了封建礼教的帮凶。这种不以个别人意志为转移的社会力量,正是当时封建制度罪恶本质的必然反映。

       百度百科——孔雀东南飞

《孔雀东南飞》的原文和翻译是什么

       孔雀东南飞原文如下:

       孔雀东南飞,五里一徘徊。十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。

       鸡鸣入机织,夜夜不得息。三日断五匹,大人故嫌迟。非为织作迟,君家妇难为!妾不堪驱使,徒留无所施,便可白公姥,及时相遣归。

       府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?”

       阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由。吾意久怀忿,汝岂得自由!东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。便可速遣之,遣去慎莫留!”

       府吏长跪告:“伏惟启阿母,今若遣此妇,终老不复取!”阿母得闻之,槌床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语!吾已失恩义,会不相从许!”

翻译如下:

       孔雀朝着东南方向飞去,每飞五里便是一阵徘徊。“我十三岁就能织出白色的丝绢,十四岁就学会了裁衣。十五岁学会弹箜篌,十六岁就能诵读诗书。十七岁做了你的妻子,但心中常常感到痛苦伤悲。你既然已经做了府吏,当然会坚守臣节专心不移。

       只留下我孤身一人待在空房,我们见面的日子常常是日渐疏稀。每天当鸡叫的时候我就进入机房纺织,天天晚上都不能休息。三天就能在机上截下五匹布,但婆婆仍旧嫌我织的慢。不是我纺织缓慢,而是你家的媳妇难做公婆难服侍。

       我已经受不了你家这样的驱使,白白地留着也没有什么用。你这就禀告公公婆婆,及时遣返我送我回娘家去。”府吏听到这些话,便走到堂上禀告阿母:“儿已经没有做高官享厚禄的福相,幸而娶得这样一个好媳妇。

       刚成年时我们便结成同床共枕的恩爱夫妻,并希望同生共死直到黄泉也相伴为伍。我们共同生活才过了两三年,这种甜美的日子只是开头还不算长久。她的行为没有什么不正当,哪里知道竟会招致你的不满得不到慈爱亲厚。”

       阿母对府吏说:“你怎么这样狭隘固执!这个媳妇不懂得礼节,行动又是那样自专自由。我心中早已怀着愤怒,你哪能自作主张对她迁就。东邻有个贤惠的女子,她本来的名字叫秦罗敷。

       她可爱的体态没有谁能比得上,我当为你的婚事去恳求。你就应该把兰芝快赶走,把她赶走千万不要让她再停留!”府吏直身长跪作回答,“我要恭恭敬敬地再向母亲您哀求,现在如果赶走这个媳妇,儿到老也不会再娶别的女子!”

府吏闻此变,因求假暂归 什么意思

       孔雀向东南飞,五里一阵流连往复。

       “十三岁能织白绢,十四岁学裁衣,十五岁弹奏箜篌,十六岁背诵经书,十七岁作你的媳妇,心里常常感到苦悲,你已经担任府吏,遵守府里的规则专心不移,我独处空房,见面常常日子很少。鸡叫进入机房织绢,夜夜不能够休息。三天截下来五匹,婆婆总是嫌织得慢。不是织绢慢,你家媳妇难做!我不能胜任被使唤,白白地留着没有用,就可以告诉婆婆,及时(把我)送回去。”

       府吏听到这些,堂上禀告:“母亲儿已经没有做高官享厚禄的福相,有幸又娶到这个媳妇,结为夫妻相亲相爱,在地下相依为伴。一起过日子二三年,才开始(不译)不是很久,这个女子行为没有不端正,哪里想到招来不满意?”

       阿母对……说府吏:“怎么竟然过分愚拙!这个媳妇没有礼数节操,一举一动自己自作主张!东家有一个贤惠的女子,名叫秦罗敷,可爱姿态无比,母亲替你求亲。就可以快送走她,打发走,务必不要留!”

       府吏长时间跪着禀告(表恭敬口气不译):“禀告母亲,今天如果送走这个媳妇,终身不再娶!”

       阿母听到这些话,用拳头敲着坐具就大发脾气:“小子没有害怕的,怎么敢帮媳妇说话!我已经没有恩情,应当不答应(你的要求)!”

       府吏默默地没有出声,二次拜回来进到自己房里,发言对……说妻子,哭(得)不能说话:“我即使不赶走你,逼迫有母亲。你只暂且回娘家,我现在将到府里去办事。不久应当回来,回来一定迎接你回家。因为这个受委屈,千万不要违背我的话。”

       新妇对府吏说:“不要再添麻烦。过去初阳时节,辞别自己的家嫁到到你府上。行事顺着婆婆,一举一动哪敢自作主张?白天晚上勤劳工作,孤孤单单缠绕辛苦,总以为没有过错,侍奉(公婆)终报答大恩;仍旧更加被打发走,说什么又回来!我有绣花的齐腰的短袄,很美的刺绣发出光彩;红色纱罗双层(做的)小帐子,四角挂着香袋;盛衣物的箱子很多,碧绿青丝绳捆着,每一样东西各有不同,所有东西在那里面。人低贱东西也鄙俗,不配送给后来的人,留着待作赠送,从现在没有见面原因。时刻作为安慰,长时间不忘记!”

       鸡叫屋外将要天亮,新妇起来梳妆打扮。穿上我的绣夹裙,每件事四五遍。脚下穿丝鞋,头发上装饰品光闪闪。腰上束着像(泉水一样)的洁白的绸子,耳朵上戴着珍珠耳坠。手指像削尖的葱根,嘴唇像含着朱砂。娇小玲珑迈着小步,美妙世上没有第二个。

       进正屋拜见阿母,阿母怒气没有消释。“从前作姑娘时,从小生长在乡间,本来自己没有(受到)教导,更感到惭愧对您家的少爷。接受婆婆聘礼多,不能忍受婆婆使唤。今天回娘家去,记挂婆婆操劳(在)家中。”退出来踉小姑告别,眼泪落下(像)连串的珠子。“我刚刚嫁来的时候,小姑才扶着床(走);今天被赶走,小姑像我(一样)高。尽心侍奉婆婆,自己好好(不译)服侍(老人家)。七月七日和每月十九日,玩耍不要(不译)忘了。”出门上车离去,眼泪流了一百多行。

       府吏的马走在前面,新妇的车在后面,(车声)何等(车声)都会聚大道口。下马进入车中,低头一走小声说话:“发誓不(不译)离你,暂时回娘家去;我现在将去府,不久应当回来,对天发誓不(不译)辜负(你)!”

       新妇对……说府吏:“感谢你真情挚意的心意!你既然(放在动词前表示对之自己怎么样)记着,不久希望你来。你当作厚而大的石头,我应当作蒲苇,蒲苇结(得)像丝,磐石不能改变。我有同胞兄,性情和行为暴躁像雷,恐怕不听凭我的意见,想到将来而煎熬我的心。”举手告别长时间忧愁伤感,二个人的感情一起不忍分离。

       进入家门走进正堂,上前退后没有脸面。母亲十分惊讶,没有想到你自己回来:“十三岁教你织布,十四岁能裁衣,十五岁弹箜篌,十六岁知道礼仪,十七岁你出嫁,认为没有过失。你现在犯了什么罪过,没有迎接却自己回来?”兰芝惭愧地对母亲说:“女儿确实没有罪过。”母亲非常伤心。

       回家十多天,县令派媒人来,说有三少爷,文静漂亮世上没有第二个,年龄才十八九岁,口才很好多美好才能。

       母亲对女儿:“你可以去答应他。”

       女儿含着眼泪回答:“兰芝当初回来时,府吏(不译)叮嘱,发誓不分开。今天违背情义,恐怕这件事不应该。自然可以回绝来做媒的人,慢慢地另外说再嫁的事。”

       阿母告诉媒人:“出身微贱有这个女儿刚出嫁回到家里。不能做吏人的媳妇,哪里配得上其令的公子?希望可以多方面打听,不能就答应。”媒人离去几天,不久派郡丞请求回去说有兰家的姑娘,世代相传有做官的人。说有五公子,娇美文雅没有成婚,派郡丞做媒人,(这是)主簿传达太守的话,直说(是)太守家,有这个美公子,既然想结为婚姻,所以派(他)来到贵府。

       阿母辞谢媒人:“女儿在前有誓言,我哪里敢答应婚事!”

       兄长听说这件事,不高兴心中烦闷,说话对……说妹妹:“打(这样的)主意多么缺乏考虑!前面出嫁嫁给府吏,后面再嫁给郎君,运气好坏像天上和地下,足够可以使……荣耀你自己。不嫁给这样仁义的郎君,将来打算怎么样呢?”

       兰芝拾起头回答:“道理确实像兄长说的。辞别家事奉夫婿,中途回到兄长家里。处理依照兄长的主意,哪里能够自己任意作主!虽然和府吏相约,(与)他相会永远没有相会。立刻就应许,就可以结成婚事。”

       媒人从座座上起来离开,是是又就这么办就这么办。回到府置报告太守:“下官尊奉使命,说(起来)有大的缘分。”太守听说这话,心里非常高兴。日历又打开历书,很吉利这个月内,六合正好合适。良辰吉利三十日,今天已经二十七日,你可以去到对方家里订好结婚日期。互相传告快收拾准备,接连不断像天上的浮云。画着青雀白鹄的船,四角挂着龙子蟠,轻轻飘动随着风转动。金车用玉作车轮,缓缓地走马色青白相杂的马,垂着缨子有镂刻的金饰的马鞍。赠送钱三百万,都用青丝穿着。各色绸子三百匹,从交州、广州买山珍海味。仆人四五百,热热闹闹走到庐江郡门。

       阿母对女儿说:“刚才收到太守书信,第二天来迎娶你。为什么不缝制衣裳?不要让婚事办得不像样!”

       女儿默默地没有声音,用手巾掩住嘴啼哭,泪水落下就像在倾泻移动我的琉璃床,出来放在前窗的下面。左手拿刀尺,右手拿绸子。早晨做成绣夹裙,晚上做成单罗衫。阴沉沉地天快要昏暗了,心中惆怅走出屋门啼哭。

       府吏听说这些变化,于是请假临时回来。还没有到(差)二三里,摧折心肝马(也)悲鸣。新妇听到马叫,穿上鞋子来相迎。心中惆怅远远地望着,知道是故人来了。抬手拍打马鞍,叹息声令人心中难过:“从你离开我以后,人间的事料想不到,果真不像先前的所想,又不是你所能详知的。我有亲母亲,逼迫还有兄长,把我许配他人,你回来还希望什么呢!”府吏对……说新妇:“祝贺你能够高攀!磐石方并且厚,可以完结千年;蒲苇一时结实,就保持很短的时间。你应当一天天富贵,我独自走向黄泉!”

       新妇对……说府吏:“什么意思说出这样的话!都是被逼迫,你这样我也是这样。黄泉下相见,不要违背今天的话!”握着手分道离开,各自回家。活人永久的别离(心中的)愤恨哪里可以说得尽?想到和人世辞别,无论如何不能再保全!

       府吏回到家,进入上房拜见母亲:“今天风又大又寒冷,寒风摧折树木,严霜结满院子里的兰花。儿子从今不久于人世,使母亲在以后孤单。故意作不好的打算,不要又埋怨鬼神!(您的)寿命像南山石头,身体永远健康!”

       阿母听到这些话,眼泪应着话落下:“你是大户人家的孩子,任官职在大的官府,千万不要为了妇人死,贵贱(不同)感情怎么(算)薄!东家有贤德的女子,美丽在城内外出名,母亲给你求亲,就有答复在很短的时间内。”

       府吏第二次拜回来,长长地叹息在空房中,主意就这样打定。转头向着门里,慢慢地被愁思煎熬。

       那一天牛马叫,新妇走进青布篷帐。暗沉沉黄昏后,静悄悄夜深人静刚刚。“我的性命断绝今天,灵魂离去尸体长留(在人间)!”揽起裙衫脱去丝鞋,纵身跳进清水池。

       府吏听说这件事,心里知道永远离去,徘徊在院中树下,自己挂在朝着东南的树枝上。

       两家要求合葬,合葬(在)华山旁边。(坟)东西种上松柏,(坟)左右种梧桐。树枝枝枝互相覆盖,所有的叶子互相交错相通。里面有一双飞鸟,自己命名叫鸳鸯,抬着对着对方叫,每天晚上直到五更。行人停步听,寡妇起来心里不安定。忠告后代的人们,警戒这件事千万不要忘记!

       意思是:

       出自汉乐府诗《孔雀东南飞》,原文选段:

       府吏闻此变,因求假暂归。未至二三里,摧藏马悲哀。新妇识马声,蹑履相逢迎。怅然遥相望,知是故人来。举手拍马鞍,嗟叹使心伤:“自君别我后,人事不可量。果不如先愿,又非君所详。我有亲父母,逼迫兼弟兄。以我应他人,君还何所望!”

       译文:

       焦仲卿听说有此变故,于是请假暂时回来,到兰芝家还有二三里的地方,人伤心,马也哀鸣。兰芝熟悉府吏的马叫声,轻步快跑去迎接他,悲伤失意地望着,知道相爱的人来了。

       她举起手抚摸着马鞍,哀声长叹使人心都碎了,说:“自从你离开我以后,人事的变化真料想不到啊!果然没有像以前想象的那么好,有很多的事情你又不了解,我有亲生母亲,逼迫我的还有亲哥哥,硬把我许配给别人了,你回来有什么指望的地方呢!”

扩展资料

       创作环境:

       故事发生在汉末建安中。当时的背景是:汉武帝时,“罢黜百家,独尊儒术”,儒家的那套伦理纲常,逐渐占据了统治地位,并发展到了相当完备严密的程度。

       在婚姻制度方面就规定有“七出”、“天下无不是之父母”等清规戒律。“天下无不是之父母”,这正是焦刘悲剧的主要原因。在这一时代氛围里,在焦母的*威下,焦仲卿敢于站在刘兰芝一边,表现出与兰芝共赴黄泉的坚决态度,这是难能可贵的。

       百度百科-孔雀东南飞

       好了,今天关于孔雀东南飞原文就到这里了。希望大家对孔雀东南飞原文有更深入的了解,同时也希望这个话题孔雀东南飞原文的解答可以帮助到大家。